Το τελικό άλμπουμ της βάπτισης του Βασίλειου στην Κοίμηση Θεοτόκου Πετρούπολης.
Αφήστε το Slideshow να φορτώσει, κάντε ένα κλικ στο βελάκι (μόλις εμφανιστεί) και περιμένετε να παίξει μόνο του.